Riksförening för SLE anordnar föreläsningsdag om SLE,  lördagen 7 maj i Örebro, kl 10-16.00

Dagen görs i samarbete med Reumatologsektionen Universitetssjukhuset Örebro
Målgrupp är SLE patienter, anhöriga och andra som är intresserade av att få kunskap om SLE och hur livet med denna sjukdom kan vara. 
Vi inbjuder till dagen som sker antingen med fysisk- eller digital närvaro.
Vi ser att fysiskt närvaro ger tid till att träffa de som redan är medlemmar såväl som presumtiva och i mötet få möjlighet till personliga erfarenhetsutbyten.
Inbjudan, se bifogad pdf och informationstext på:https://sle.reumatiker.se/riksforening-for-sle-och-reumatologsektionen-universitetssjukhuset-orebro-bjuder-in-till-sle-dagen-2022/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.